Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe start ik een initiatief? Hoe kan ik mijn initiatief het best opbouwen? Vind hier antwoord op jouw vragen!

Bedankt, jouw vraag is door ons ontvangen!

Wij nemen jouw vraag zo snel mogelijk in behandeling.

Jouw zoekopdracht in onze veelgestelde vragen heeft geen resultaten opgeleverd.

Over Crowdfunding

Wat is Crowdfunding?

Bij crowdfunding vraagt een initiatiefnemer een groep mensen (van bekenden uit eigen netwerk tot de onbekendere ‘crowd’) bij te dragen aan de realisatie van een project (initiatief). Naast financiering voor een initiatief zorgt crowdfunding voor een betrokken groep supporters. Het platform Slimmer Samen maakt het mogelijk enerzijds een crowdfundinginitiatief te starten en anderzijds een initiatief te ondersteunen.

Waarom Slimmer Samen voor Buurtinitiatieven?

De missie van SlimmerSamen het stimuleren van samenwerking in de regio Alkmaar. Het lokale karakter van het platform helpt daarbij. Met behulp van SlimmerSamen kunnen inwoners, ondernemers en organisaties uit de regio Alkmaar samen initiatieven, ideeën en projecten mogelijk maken. Vernieuwende, creatieve, inspirerende en misschien wel hoognodige initiatieven, die bijdragen aan de leefbaarheid, duurzaamheid, saamhorigheid in een buurt. Buurtinitiatieven op SlimmerSamen kunnen dan ook uiteenlopend en divers van aard zijn, denk daarbij aan de aanleg van een fruitboomgaard, het plaatsen van een speeltoestel, het oprichten van een repaircafé, opstarten van een huiskamer-restaurant of het plaatsen van duurzame verlichting in een buurthuis.

Waarom Slimmer Samen voor Zorginitiatieven?

Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is een groot aantal (zorg)taken van het Rijk overgeheveld naar de gemeentes. In Alkmaar is ervoor gekozen de zorg zo dichtbij mogelijk, en met eenvoud voor de cliënt te organiseren. Dat betekent dat er behoefte is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen diverse partijen zijn daarbij nodig. De inzet van slimme, technologische oplossingen speelt hierbij een belangrijke rol. Kansijke ideeën gaan uit van de vraag van de cliënt en weten een passende oplossing op maat te realiseren. Door de inzet van simpele handreikingen kan een groot deel van de zorg 'ontzorgt' worden en krijgen 'zorgoplossingen' veeleer een ander karakter. Oplossingen voor zorg- en ondersteuningsvraagstukken worden zo veeleer onderdeel van het dagelijks leven, passend bij deze tijd en samenleving.

Waarom Slimmer Samen voor Cultuurinitiatieven?

Wil je een bijzondere podiumuitvoering organiseren? Een verbouwing van een zaal mogelijk maken? Je denkt aan een bijzonder kunstwerk in openbare ruimte? Dan kan crowdfunding je daarmee helpen. Het platform staat open voor het hele culturele veld, dus voor professionele instellingen, verenigingen van amateurs, beroeps- en amateurkunstenaars en lokale initiatiefnemers. Iedereen kan meedoen. Met Slimmer Samen Cultuur kun je crowdfunden voor culturele activiteiten in de regio Alkmaar, maar ook voor investeringen voor lokale professionals en amateurs.

Supporters

Wie mag een bijdrage leveren?

Iedereen die wil bijdragen aan de realisatie van een initiatief kan instappen! Je kunt een financiële bijdrage leveren, maar ook een initiatief ondersteunen door een dienst of middel te schenken. De financiële bijdrage kan alleen digitaal worden geleverd via het platform.

Wat gebeurt er als een initiatief niet 100% slaagt?

Als een initiatief niet slaagt ontvang je bericht van de initiatiefnemer. Wanneer je een financiële bijdrage hebt geleverd, maar de campagne niet is geslaagd, krijg je dit bedrag automatisch teruggestort op je rekening.

Wie faciliteert Slimmer Samen?

Het platform Slimmer Samen wordt gefaciliteerd door de gemeente Alkmaar. De bedoeling is dat op dit platform initiatiefnemers kansrijke initiatieven pitchen en actief supporters betrekken bij hun initiatief. Deze initiatieven dienen te passen binnen de wettelijke normen en kaders. Innovatieve voorzieningen die daarbij goed aansluiten op de nieuwe WMO-beleidsvraagstukken zullen hierbij extra onder de aandacht worden gebracht. De Gemeente Alkmaar faciliteert met dit platform de interactie tussen gebruikers en maakt gebruik van CrowdAboutNow als derde partij om financiële transacties mogelijk te maken. Persoonsgegevens zijn afgeschermd en worden enkel gebruikt voor het totstandbrengen van de transactie.

Hoe kan ik een bijdrage leveren?

Op het campagneoverzicht zie je alle crowdfundinginitiatieven uit de regio Noord Holland Noord. Campagnes die bij ons worden gestart, worden automatisch op het platform van onze vaste partners CrowdAboutNow geplaatst. De rest van de projecten verzamelen we van crowdfundplatforms zoals VoorJeBuurt, Voordekunst, 1%club en Oneplanetcrowd.

Om te investeren word je automatisch doorgeleid naar de campagnepagina van het project. Het investeringsproces verloopt dus via één van deze platforms. Behaalt de campagne het doelbedrag? Dan krijgt de initiatiefnemer het geld. Is het niet geslaagd, dan krijg jij je geld terug. Informatie over het investeerproces en de voorwaarden kun je terugvinden op het crowdfundingplatform waar de campagne op draait.

Initiatiefnemers

Ik heb mijn doel niet behaald, wat nu?

Is het niet gelukt 100% draagvlak te creëren? Dan worden de financiële bijdrages van jouw supporters automatisch teruggestort. Het is goed om de supporters persoonlijk, bv. per mail, te vertellen dat de het doelbedrag helaas niet bereikt is. Misschien kan je hen als supporters nogmaals benaderen en proberen via andere partijen aanvullende financiën, diensten of faciliteiten te verkrijgen, zodat je alsnog aan de slag kunt! Licht in elk geval toe wat de status van je project is en of er nog verdere actie wordt ondernomen.

Zijn er kosten verbonden aan het plaatsen van een nieuw project?

We hanteren de volgende prijzen voor een crowdfundingcampagne: Lening: 1% (minimum van € 250) bij plaatsing + 2% op jaarbasis bij succes (max. 8%).
Donaties: 1% (minimum van € 250) bij plaatsing + 4% eenmalig bij succes.
Combinatie: 1% (minimum van € 250) bij plaatsing + 2% op jaarbasis bij succes.

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Kan ik meer ophalen dan mijn minimale doelbedrag?

Ja, je kan meer ophalen dan je minimale doelbedrag. De limiet van hiervoor is afhankelijk van de ucampagnesoort die je kiest. Denk dus goed na over de hoogte van je doelbedrag: Wat heb je ten minste nodig. En het is belangrijk om na te denken én te communiceren over de extra's die je gaat doen als je meer geld ophaalt dan je doelbedrag.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×